Dagens narkotikapolitikk er feilslått. Det føres en «narkokrig» rundt omkring i norske og svenske nabolag. Kriminelle gjenger slåss om territorier for omsetting av narkotika. Det er dette som er vår tids største verkebyll. Omsetning av narkotika er på topplisten over kriminalitet som er «big business».

 

Skjemdump fra Aftonbladet

Det er trygghet i hverdagen vi snakker om. Et av folks viktigste behov er trivsel i lokalmiljøet. Det er grunnleggende for vår oppførsel, enten du oppholder deg på vår tids torg, kjøpesenteret, eller i områder hvor aktivt byliv skaper en trygg oase. 

«BySheriffen» – Steinar Vadla Risa

Et nabolag er folks daglige base. Skal et nabolag forbli en trygg oase må man legge til rette for trivsel. Det må være rent og ryddig, det må være lekeapparater, det må tilrettelegges for utendørs sosiale treffsteder. Et nabolag hvor folk naturlig treffes for samvær og lek gir økt trivsel. En miks mellom positiv voksenkontakt og barns lek, gjør at nabolaget fremstår som en trygg havn. Å forebygge handler om å bry seg i sitt lokalmiljø.

Når et nabolag blir hjem for kriminalitet får det konsekvenser. Når kriminelle gjenger vokser ut av sitt nabolag flyttes grenser. Da skal nye jaktmarker erobres og nye nabolag forvitres.

Det er på tide at det politiske Sverige nå våkner opp. Det svenske politiske klima har vært preget av «skylapper» alt forlenge. Når en fremstående politiker uttaler seg klart og tydelig, er det et positivt fremskritt. Det er et viktig politisk signal som Moderaterna nå går ut med. De begynner å erkjenne at situasjonen er ute av kontroll.

Tenk om Socialdemokratarna i regjering også tar bort skylappene og øker farten i trygghetsarbeidet allerede nå. Alle gode krefter bør få hodet opp av sanden og innse at forholdene er ut av kontroll og iverksette mottiltak.

Til og med svenske medier har våknet opp og kommer med flere og flere usminkede historier fra hverdagen.  Oppslaget om tilstandene på kjøpesenteret Nordstan i Gøteborg, er et godt eksempel (på en utrygg oase).  

Mer effektiv politiinnsats og mer fokus på oppvekstsvilkår bør være to viktige elementer for Sverige snarest for å komme ut av trygghetskrisen de nå opplever. Da vil trygg handel og tryggere byer igjen bli en realitet.

Kriminalitet har ingen grenser. Kriminelle reise der det er penger å tjene. Penger er triggeren for all kriminalitet. Det er svært god inntjening i omsetning av narkotika som er hovedutfordringen. At Norge er kjent for å ha et lavt sikkerhetsnivå og blir ansett som en smule naivt gjør oss attraktive. Vi er tross alt bare noen få timer fra svenske nabolag.

Vi som bor i «nabolaget» Osloregionen bør se positivt på den nye retningen svenske politikere snakker om. Vi ser tendenser av det som skjer i Sverige og må unngå en videre eskalering. Vi må holde et enda større fokus på oppvekstsvilkår i våre egne nabolag.

Det er verdt å merke seg at norsk politi og andre nødetater har respekt. De kan fortsatt gå inn i situasjoner uten at rotløs ungdom kaster stein eller brenner biler, enn så lenge. Det er ikke tilfeldig. Årtier med godt politiarbeid ligger bak.

Politiet i Oslo har gjennom flere år opparbeidet seg kompetanse på flere kriminelle områder. Dette er blant annet spesialgrupper som har utviklet fagmiljøer som igjen har blitt et viktig forebyggende verktøy i kriminalitetsbekjempelse. Eksempler er «lommetyveri-gruppen», «hatkrimgruppen» og «ransgruppen». Dette har gitt gode resultater.

Når kriminelle blir tatt ut av sirkulasjon legger det en demper på rekrutteringen. En slik innsats forebygger effektivt kriminalitet. La oss håpe at disse spesialgrupper kan bestå videre tross signaler om det motsatte i politireformen.

Den største debatten gjenstår. Vi har lett for å se bort fra hvor lukrativt narkotika er når norske og svenske tilstander debatteres. Startes arbeidet med å modernisere dagens narkotikapolitikk, blir det enklere å ta for seg de andre utfordringer samfunnet vårt står overfor.

Bør vi starte med å fjerne økonomien i narkotikaomsetningen?

Bør narkotika legaliseres?

Steinar Vadla Risa, trygghetsrådgiver, april 2017

Teksten er først publisert på bloggen til Vadla Trygghetsbyrå. 

Unngå veske og baggasjetyveri? Les om karabinkrok-trikset. 

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! VTB tar jobben med sikkerhetsledelse for deg. Overlat jobben til oss!

Ønsker du mer informasjon om trygghetstiltak? Ta kontakt.

Følg Vadla Trygghetsbyrå på facebook, klikk her for å like