IMG_006

Skal Jørpeland satse med kraft og spenst vil en kabelbane til Tunglandsfjellet være helt naturlig i mine øyne. Tenk alle mulighetene som oppstår om et nytt fyrtårn etableres. Bruk naturen som bakteppe for næringsutvikling i regionen. Gjøres dette på en bærekraftig måte vil det kunne skape arbeidsplasser og gjøre Jørpeland mer attraktiv og trivelig. Det er snakk om mulighetene rundt gullkalven Preikestolen. Et satsingsområde Jørpeland så alt for lenge har neglisjert.

2015-11-14_0001

Eg blir inspirert av å lese om fremtidsoptimismen som råder i Ryfylke. Industrien gjenoppstår og flere lokale investorer ser muligheter i en utfordrende tid. Til og med utenbysfolk vil investere i turisme – et satsingsområde som bør ha gode kår i Ryfylke. Det handler om å skape arbeidsplasser, skatteinntekter og å få folk til å ville bosette seg på et trygt og trivelig sted. Rett og slett bidra til å skape et godt lokalsamfunn. Derfor er næringsutvikling så viktig for fremtidens Jørpeland og Ryfylke.

I mitt forrige innlegg om broen over til Jørpelandsholmen druknet flere innspill fordi debatten ble dreid mot et mer lokalpolitisk fokus om blant annet oppvekst og skole. Naturlig i valgkamptider. Dette er selvsagt viktige saker som må være på stell i et lokalsamfunn, men det må være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Man trenger også en utvikling som gir vekst.

https://talerlisten.no/profil/steinar-vadla-risa/

Her kommer attraksjoner og annen naturbasert næringsvirksomhet inn i bildet. Ryfylkebyen og ytre Ryfylke har mye å by på. Det må investeres i utvikling for å skape inntekter. Derfor er et nytt fyrtårn i regionen viktig å få på plass.

Jørpeland er i dag regionens sentrum. Det er ikke sikkert det er sant i fremtiden. Framover vil det bli endringer og nye område vil utvikles i kommunen. Når Ryfasttunellen står ferdig vil utviklingen skyte fart. Derfor er det viktig at Jørpeland tar grep nå. Det er nå som gjelder om forspranget skal utnyttes. Ellers står man fort igjen på perrongen når toget går. Det trengs ikke flere utredninger, studieturer og analyser. Jørpeland må bli mer framoverlent og la ord bli til handling.

Handelsnæringen har enda ikke tatt inn over seg at en tunnel åpner og gir bedre åpningstider, vareutvalg og priser. Når Ryfylkebyen sliter med å samle handelsnæringen for en felles innsats blir utfordringene ekstra store når åpningsdagen kommer.

Lojale kunder finnes ikke. De som tror det er naive. Kunder går der de trives, der forholdene er lagt best til rette. Folk går der de får mest valuta for pengene. Så brutalt er det. Klarer ikke handelsnæringen å samle seg til en felles innsats vil konsekvensene bli store.

Eg arbeider for Oslo Handelsstands Forening. En forening som tar sine medlemmers utfordringer på alvor og er et talerør for handelsvirksomhet. De står opp når handelens forutsetninger blir utfordret. Det bør man få til på Jørpeland også. Tenk på parkering, åpningstider, tilgjengelighet, trygghet og andre forhold som påvirker et handlemønster.

Det er ikke mange år til før Kvadrat blir et nærsenter for Ryfylke. Å reise til Kvadrat blir enkelt. Hva om folk fra Hjelmeland og Suldal styrer bort fra Jørpeland fordi åpningstider, vareutvalg og priser er langt mer konkurransedyktige i Stavangerområdet? Tenk når Kvadrat setter opp gratis buss til og fra Jørpeland. Det kan lett bli en virkelighet om Jørpeland sover i timen.

Å ikke ta høyde for endringer gjør handelsnæringen sårbar. Tenk på kriminelle som får nye jaktmarker når tunnelen åpner. Det blir flere butikktyveri når tilkomsten er enklere. Slik er det bare. Du trenger ikke like det, men start forebyggingen nå. En mer operativ og profesjonell holdning til handelsdrift er å anbefale for å lykkes i framtiden. Handelsvirksomhet er viktig for et lokalsamfunn og ikke mindre viktig når man har attraksjonene som trekker folk. En godt fungerende handelsbransje gir lokalforankring og stolthet. Begge deler viktig for identitetsbygging.

Så var det visjonen om en kabelbane til Tunglandsfjellet. Den vil gi Jørpeland en ny giv. Ringvirkningene vil bli svært positive tror eg.

2015-11-14_0002

Tunglandsfjellet er ikke stort eller spektakulært når sant skal sies, men det ligger flott til. Alene vil ikke en kabelbane til fjellet være nok. Det må flere aktiviteter og attraksjoner til. Eg ser for meg en botanisk hage i en kombinasjon med et arboret. En storsatsing med både norske og eksotiske planter, ute og inne i drivhus. Noe slikt vil sørge for en jevn strøm av mennesker til kabelbanen.

En botanisk hage, et arboret med internasjonalt tilsnitt. Smak på det og la fantasien sette i gang. En slik satsing vil føre med seg nye jobber og tiltrekke seg folk med utdanning og kompetanse. Tenk hvilket nye fagmiljø som kan skapes. Det vil utvilsomt gi eksisterende fagmiljøer innenfor trær-, busker-, frukt-, bær- og grønnsaksdyrking økt interesse. Å bygge nye kompetansemiljøer bør være et satsningsområde i all næringsutvikling.

Visjonen min stopper ikke der. I samme område bør det etableres et planetarium, en stjernekikkert hvor man kan utforske universet mysterier. Flere nye fagmiljøer og jobbmuligheter kan oppstå. Tenk å skape et samlingssted for læring om universet som en del av Universitetet i Stavanger. Det burde være oppnåelig, eller hva?

I området bør det også etableres overnattingsmuligheter. Ikke store byggverk, men gjerne små hytter med en grønn, bærekraftig tanke.

NB! Må sees i sammenheng med flere av innspillene i bloggposten om Da Vinci Broen.

Det hadde vært spennende å gå veien med grunneiere for å se om det var vilje til en slik satsing. Pengene kommer om et forprosjekt viser at det kan være et levedyktig opplegg. Først da kan tankene om en videre kabelbane opp til Preikestolhytten begynne. Men slike større tanker må komme i ettertid. Det må startes i det små. Da bør kabelbanen til Tunglandsfjellet først bygges.

Galskap eller lidenskap for næringsutvikling? Eg bare spør.

Flere bilder av kabelbane i Barcelona og Dubrovnik opprettet i et flickr-album, klikk her.

Steinar Vadla Risa, 2015

Unngå Pin–kodetyverier!  klikk her. 

Reisetips fra Mallorca?  Klikk på, Palma by, Puerto de Soller eller Colonia Sant Pere (Sant Pedro).

Storbyferie i London? Her er en bloggpost om London. og Victoria Secret.

Bloggposter om kriminalitet og trygghetstiltak fra Vadla Trygghetsbyrå aka Bysheriffen. Klikk her.

Bestill foredrag med Bysheriffen aka Steinar Vadla Risa